top of page

GDPR

zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

vážení klienti,  

informácia o zásadách spracúvania osobných údajov pre obchodné  aktivity

poskytnutím vašich osobných údajov sa prevádzkovateľ spoločnosť

de la mer, s.r.o., so sídlom svetlá 1,

811 02 bratislava, ičo:  52 042 804 stáva ich správcom.

 zhromažďuje a používa vaše osobné údaje výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby spracúvame v rozsahu:

základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, sociodemografické údaje:

meno a priezvisko, titul, adresa, telefonický, e-mailový kontakt, kontakty na sociálnych sieťach, dátum narodenia, vek, pohlavie.

účel spracovania 

účelom spracovania základných identifikačných,  

kontaktných a sociodemografických údajov je:

 

  •  registrácia do plaveckých kurzov

 spracovanie a evidencia klientov​

vaše osobné údaje slúžia výlučne nám

na základe nášho oprávneného záujmu.

  •  fakturácia a účtovníctvo

vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona o účtovníctve.​

  •  marketing

zhotovovanie, uchovávanie a použitie obrazových a video  záznamov  dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby.

tieto slúžia na publikovanie na sociálnych sieťach ako facebook, instagram, ďalej na publikovanie na webovom sídle spoločnosti de la mer, s.r.o. , www.de-lamer.com a na publikovanie marketingových materiálov v tlačenej forme, ako napr.: letáky, plagáty apd.

  • predaj tovaru

spracovanie osobných údajov  za účelom predaja tovaru, možného vrátenia tovaru, prípadne reklamácie služby a tovaru.

zamestnanci našej spoločnosti majú povinnosť zabezpečiť a vykonať ochranu vašich osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

poskytnutím svojich osobných údajov dávate dobrovoľne súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti de la mer, s.r.o. so sídlom svetlá 1, 811 02 bratislava ,

IČO: 52 042 804 so spracúvaním vašich osobných údajov za účelom  registrácie do plaveckých kurzov a spracovanie a evidenciu klientov, fakturácie služieb a produktov, ponuky produktov a služieb, a vyššie menované marketingové účely a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania.

 

svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

pre uplatnenie svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( viac o vašich právach v sekcii GDPR vaše práva ) nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@de-lamer.com

obrátiť sa môžete aj na úrad na ochranu osobných údajov

 slovenskej republiky so sídlom na adrese hraničná 12,

820 07 bratislava 27.

bottom of page