top of page
           náhradné hodiny
 • vašu neprítomnosť na kurze nám prosím oznámte minimálne 24 hodín pred začatím lekcie, v prípade akútneho zdravotného stavu dieťaťa čo najskôr

 • pri riadnom odhlásení z lekcie z akéhokoľvek dôvodu na vašej strane si môžete vyčerpať náhradné lekcie v rozsahu max. 2 hodín do 2 mesiacov od posledného absolvovaného kurzu

 • pri skrátených a akciových kurzoch máte nárok na 1 náhradnú hodiny, ktorú môžete čerpať do 1 mesiaca od posledného skončeného kurzu

 • k výherným kurzom zdarma sa nevzťahujú náhradné hodiny

 • kurz nieje možné zo žiadnych dôvodov presúvať

 • pôvodný časový rozvrh nieje pri náhradnej lekcii garantovaný

 • v prípade, že vašu dohodnutú náhradnú lekciu neabsolvujete z akéhokoľvek dôvodu, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady

         storno poplatky
 • ak neoznámite neprítomnosť na lekcii vaša lekcia prepadá bez možnosti náhrady

 • ak sa nezúčastníte  prvých 2 lekcií bez ohlásenia bude váš kurz zrušený 

 • storno poplatky pri odhlásení z kurzu:

 • 10 dní pred začiatkom kurzu - bez storno poplatku

 • 7   dní pred začiatkom kurzu - 50 % z ceny kurzu

 • 3   dní pred začiatkom kurzu - 80% z ceny kurzu

 • pri neúčasti na celom kurze, alebo jeho pomernej časti ( viac ako 2 vynechané lekcie ) z akéhokoľvek dôvodu - 100 % ceny kurzu, t.z. kurz prepadá

 • bez odhlásenia - 100% ceny kurzu

 • pri odhlásení účastníka počas priebehu kurzu nemáte nárok na vrátenie peňazí

 • po uhradení kurzu a nenastúpení naň z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného  stavu dieťaťa  - pobyt v nemocnici , ( treba doložiť potvrdenie od pediatra ) vám bude vrátený poplatok za celý kurz

bottom of page