top of page

výhody baby plávania

vedeli ste, že správny motorický vývoj je dôležitý pre dieťatko najmä v jeho prvých 1000 dňoch života? dieťatko v tomto období skúma a spoznáva nové informácie z prostredia. plávanie vo vode umožňuje dieťatku robiť pohyby, ktoré nieje schopné vykonávať na pevnej zemi. keďže pohyby sú vo vode pomalšie, zmyslové vnímanie týchto pohybov je zosilnené.

už po štyroch mesiacoch plávania sa u dieťatka zlepšujú kognitívne a motorické schopnosti súvisiace s reflexmi, stacionárnou polohou, lokomóciou, čiže pohybom celého tela z miesta na miesto a manipuláciou s predmetmi, ako aj s uchopením a vizuálno-motorickou integráciou.

mnohé popredné štúdie podporujú tézu o kognícii a zdôrazňujú výhody skorých motorických a zmyslových skúseností v živote dojčiat vo vodnom prostredí. podľa ich záverov deti pociťujú vysokú motiváciu konať, ak dostávajú dostatok adekvátnych podnetov.

dnes už vieme, že kým dieťa, ktoré prešlo plávaním v ranom veku, pôjde do školy, bude v priemere o:

  • 2 mesiace pred svojimi rovesníkmi v čítaní 

  • 11 mesiacov dopredu v ústnom prejave 

  • 6 mesiacov dopredu v matematickom uvažovaní 

  • 17 mesiacov dopredu v prerozprávaní príbehu 

  • 20 mesiacov dopredu na pochopenie pokynov 

až 90 % neurónov v mozgu sa vytvára a spája do dovŕšenia 5 roku dieťaťa. najnovšie štúdie o výhodách babyplávania nám poukazujú na

dôležitosť a hodnotu fyzickej aktivity od čo najnižšieho veku, čo pomáha dosiahnuť ich fyzické, emocionálne, kognitívne, a fyziologické vývojové míľniky, keď rastú. 

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page